Công văn 4324/TCT-QLN

Công văn 4324/TCT-QLN năm 2015 về xóa nợ tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4324/TCT-QLN xóa nợ tiền thuê đất 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4324/TCT-QLN
V/v xóa nợ tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1270/CT-QLN ngày 09/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc xóa nợ tiền thuê đất. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 48 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

"Các khoản tiền thuế được xóa bao gồm thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, trừ tin sử dụng đất và tiền thuê đất.

Việc xóa nợ đi với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được hiện theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dn thi hành Luật Đất đai".

2. Tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì không có quy định xóa nợ tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp giải th, phá sản.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp Công ty dâu tằm tơ Sơn La bị phá sản thì khoản nợ tiền thuê đất không thuộc đối tượng xóa nợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4324/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4324/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2015
Ngày hiệu lực16/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4324/TCT-QLN xóa nợ tiền thuê đất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4324/TCT-QLN xóa nợ tiền thuê đất 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4324/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Văn Tuấn
        Ngày ban hành16/10/2015
        Ngày hiệu lực16/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4324/TCT-QLN xóa nợ tiền thuê đất 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4324/TCT-QLN xóa nợ tiền thuê đất 2015

           • 16/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực