Công văn 43263/CT-HTr

Công văn 43263/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với bảng kê kèm theo hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43263/CT-HTr chính sách thuế bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43263/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sun Việt Nam tại Hà Nội
(Địa chỉ: Lô 49G, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội)
MST: 3700704222-003

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 04/DS ngày 14/06/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sun Việt Nam tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về nội dung trên bảng kê:

“Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn s... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh s trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất hóa đơn bán hàng kèm theo bảng kê giao hàng thì bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn theo quy định tại tiết b Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên và không phải đóng dấu khách hàng trên bảng kê hoặc đóng dấu “bán hàng qua điện thoại như trên hóa đơn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sun Việt Nam tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43263/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43263/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 43263/CT-HTr chính sách thuế bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43263/CT-HTr chính sách thuế bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43263/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 43263/CT-HTr chính sách thuế bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 43263/CT-HTr chính sách thuế bảng kê kèm theo hóa đơn Hà Nội 2016

            • 28/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực