Công văn 43272/CT-HTr

Công văn 43272/CT-HTr năm 2016 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43272/CT-HTr giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43272/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm

Trả lời công văn số 7151/CCT-KKKTT&TH ngày 18/05/2016 của Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm hỏi về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 3.1 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hưng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“3. Xác định các khoản giảm trừ

3.1. Giảm trừ gia cảnh.

3.1.3. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đi tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đi tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.

Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đi tượng nộp thuế phải tự thỏa thuận đ đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đi tượng nộp thuế.”

3.1.8. Kê khai giảm trừ đi với người phụ thuộc

a) Đi với đi tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

- Thời hạn np hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như sau:

+ Đối với các trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ đầu năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2009.

+ Đối với các trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau ngày 30 tháng 1 năm 2009 thì thời hạn nộp h sơ chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký giảm trừ:

+ Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp h sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

b) Đi với đối tượng nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh

- Trường hợp có phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc phải nộp chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày khai người phụ thuộc tại tờ khai thuế.

- Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điu chỉnh lại s thuế phải nộp. Đi với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán phải điu chỉnh lại mức thuế đã khoán.

- Căn cứ Mục III Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011:

III. Giảm trừ gia cảnh

Cá nhân được giảm trừ cho người ph thuc từ tháng có nghĩa v nuôi dưỡng. Đi với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng đến Việt Nam đến tháng rời khỏi Việt Nam.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế là bà Trương Thị Hồng Nga phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc là con đẻ Đoàn Minh Hằng từ tháng 01/2011 thì bà Nga được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2011. Việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được thc hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên. Bà Trương Thị Nga có trách nhiệm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc, Quá thời hạn nộp h sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp
chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43272/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43272/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 43272/CT-HTr giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43272/CT-HTr giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43272/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 43272/CT-HTr giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 43272/CT-HTr giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Hà Nội 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực