Công văn 4329/TCT-KK

Công văn 4329/TCT-KK về điều chỉnh số thu thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng, dầu thuộc năm ngân sách 2017 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4329/TCT-KK 2017 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4329/TCT-KK
V/v: Điều chỉnh số thu thuế BVMT mặt hàng xăng, dầu thuộc năm ngân sách 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Đắk Nông, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy định các nguồn thu ngân sách trung ương hưởng 100%;

Căn cứ Điều 30 Luật Quản lý thuế s78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế; Khoản 1 Điều 32, Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế;

Căn cứ Điều 10 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, tính thuế và Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế bảo vệ môi trường.

Thực hiện quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, số thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu là khoản thu ngân sách trung ương, số thu thuế bảo vệ môi trường khác là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngày 23/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, tại Khoản 3 Điều 1 có hướng dẫn “Tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước năm 2017 so với tng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 37,2%, thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ điều tiết do Quốc hội quyết định; tỷ lệ (%) xăng dầu nhập khẩu năm 2017 so với tng sản lượng xăng; dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 62,8%, thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương. ” áp dụng cho các khoản thu thuế bảo vệ môi trường thuộc năm ngân sách 2017.

Thời gian vừa qua, qua kết quả rà soát tình hình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường tháng 12/2016, Tổng cục Thuế xác định một số địa phương có khoản nộp trong năm ngân sách 2016 ứng trước cho khoản phát sinh thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu kỳ tính thuế tháng 12/2016 có hạn nộp thuế ngày 20/01/2017 khi chưa có tờ khai. Đây là các khoản thu thuộc nguồn thu năm ngân sách 2017 và thuộc phạm vi điều chỉnh theo tỷ lệ quy định tại Khoản 3 Điều 1, Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2891/TCT-KK ngày 28/6/2017 gửi Cục Thuế một số tỉnh/thành phố yêu cầu kiểm tra việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguyên tắc số thuế bảo vệ môi trường phát sinh tháng 12/2016 được kê khai vào tháng 01/2017, đồng thời số nộp tương ứng được phản ánh vào số thu năm ngân sách 2017; chủ trì, phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thực hiện điều chỉnh số thuế bảo vệ môi trường đã hạch toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 nhưng nộp cho số thuế phải nộp phát sinh thuộc kỳ tính thuế tháng 12/2016 (có hạn nộp thuế 20/01/2017) và các kỳ tính thuế thuộc năm 2017 sang hạch toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, đảm bảo việc điều tiết nguồn thu thuộc ngân sách trung ương đầy đủ, đúng quy định.

Đến nay, vẫn còn một số tỉnh/thành phố chưa thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Đđảm bảo việc điều tiết ngân sách trung ương theo quy định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh/thành phố xử lý điều chỉnh dứt điểm số thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng, dầu phát sinh trên địa bàn tỉnh/thành phố nộp trong năm 2016 cho phát sinh thuộc kỳ tính thuế tháng 12/2016 có hạn nộp thuế trong tháng 01/2017. Trường hợp số thu, chi ngân sách năm 2016 địa phương đã báo cáo cấp có thẩm quyền và không điều chỉnh được vào năm 2016, Cục Thuế phối hp với Sở Tài chính chi từ Ngân sách địa phương năm 2017 (chi hoàn trả ngân sách cấp trên) để hoàn trả cho Ngân sách trung ương phần số thu thuộc Ngân sách trung ương năm 2017 còn thiếu (theo tỷ lệ điều tiết ngân sách năm 2017) tương ứng với số đã nộp tạm ứng trong năm ngân sách 2016. Trường hợp sau ngày 30/9/2017, các địa phương chưa thực hiện hoàn trả, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính thu hồi bằng cách giảm trừ số bổ sung của Ngân sách trung ương cho Ngân sách địa phương năm 2017.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện, hoàn thành việc điều chỉnh trước ngày 30/9/2017 và báo cáo kết quả điều chỉnh về Tổng cục Thuế trước ngày 05/10/2017.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- UBND tỉnh/thành phố (để báo cáo);
- Vụ NSNN, KBNN TW (để phối hợp);
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Vụ DNL, DTTT;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤ TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4329/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4329/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4329/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4329/TCT-KK 2017 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4329/TCT-KK 2017 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4329/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4329/TCT-KK 2017 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4329/TCT-KK 2017 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

            • 22/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực