Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/LĐTBXH-LĐTL
V/v: tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn STEC

Trả lời công văn số 07/2015/CV-SGT ngày 26/01/2015 của quý Công ty về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó tại Điều 25 hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên (trong đó có nội dung về tiền lương làm thêm giờ).

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ và tham khảo hướng dẫn tại công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện (kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu433/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực03/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu433/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành03/02/2015
        Ngày hiệu lực03/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 433/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

           • 03/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực