Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4333/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 1170/VTVcab ngày 25/9/2015 của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối vi ngưi lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Liên quan đến căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, ngày 31/12/2014 Chính phủ đã có Báo cáo số 540/BC-CP về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật lao động năm 2012 báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 07/4/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 848/UBTVQH13-CVĐXH nhất trí vi đề xuất của Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau: “Từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp này thực hiện đóng BHXH và tính hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ tiền lương như trước khi Bộ luật lao động (2012) có hiệu lực thi hành. Đến ngày 01/01/2016 khi Luật BHXH (2014) có hiệu lực thi hành, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng-hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH, Bộ luật lao động.

Như vậy, đối vi người sử dụng lao động thuộc đối tượng nêu trên trước ngày 01/5/2013 đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho ngưòi lao động theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016 tiếp tục thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016 được thực hiện như đối vi đối tưng quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội (2006).

Từ ngày 01/01/2016 trở đi, thực hiện việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (2014), Bộ luật lao động (2012).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-
TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
-
BHXH tỉnh Đng Tháp;
- Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trần Thị Thúy Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4333/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4333/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrần Thị Thúy Nga
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động 2015

             • 26/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực