Công văn 4337/BCT-KH

Công văn 4337/BCT-KH năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4337/BCT-KH 2019 doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4337/BCT-KH
V/v doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 1661/TCHQ-TNTX và số 3041/TCHQ-TNTX về việc doanh nghiệp chế xuất (Công ty TNHH Fujikin Việt Nam) thực hiện quyền nhập khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. V tư cách pháp lý và phạm vi hoạt động của Chi nhánh

a) Theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân”.

b) Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy,Chi nhánh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam chỉ được thực hiện chức năng của Công ty theo phạm vi nhiệm vụ được Công ty giao/ủy quyền, trên cơ sở ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

c) Nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101264760 trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có nội dung liên quan đến hoạt động thuê/đặt gia công.

Tại Quyết định số 02/2018/QĐ-FVN-VNWLHN ngày 22/10/2018 của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam không có nội dung ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Tại Giấy xác nhận số 666388/18 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/10/2018 cũng không có nội dung liên quan đến việc Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Do vậy, việc Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - VNWL Hà Nội thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo quyền nhập khẩu sau đó giao cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - Nhà máy Bắc Ninh để thực hiện gia công sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm là chưa phù hợp với các quy định trên.

2. Về việc Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - VNWL Hà Nội thực hiện quyền nhập khẩu

Theo quy định tại khoản 16, 17 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 và theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, chủ thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (trong đó bao gồm quyền nhập khẩu) là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, không bao gồm Chi nhánh.

Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - VNWL Hà Nội ch được thực hiện quyền nhập khẩu theo ủy quyền của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam trong phạm vi quyền nhập khẩu hàng hóa của Công ty, với tư cách là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

Kính gửi Tổng cục Hải quan tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- XNK; PC; ĐB;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Dương Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4337/BCT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4337/BCT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4337/BCT-KH

Lược đồ Công văn 4337/BCT-KH 2019 doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4337/BCT-KH 2019 doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4337/BCT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýDương Duy Hưng
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4337/BCT-KH 2019 doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4337/BCT-KH 2019 doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu

           • 18/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực