Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương, thù lao trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé
(Phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 142/CV-CBN công văn số 143/CV-CBN ngày 10/11/2011 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về xây dựng đơn giá tiền lương, thù lao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì khi xác định đơn giá tiền lương, công ty được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, nhưng phải bảo đảm một trong các điều kiện là mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân. Trong quá trình thực hiện, nếu có các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng suất lao động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé thì Công ty báo cáo chủ sở hữu (Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) xem xét, quyết định việc loại trừ các yếu tố khách quan làm căn cứ để xác định đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty cho phù hợp.

2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH nêu trên thì các thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên (trừ trường hợp Tổng giám đốc, Giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên) hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc. Mức thù lao do chủ sở hữu quyết định, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé có thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên là Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng thì hưởng thù lao do chủ sở hữu (Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) quyết định theo quy định nêu trên và bảo đảm cân đối hợp lý tiền lương, thu nhập giữa các viên chức quản lý trong nội bộ Công ty, Tổng công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4338/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4338/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4338/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, thù lao trong công ty trách nhiệm hữu hạn

             • 07/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực