Công văn 4342/TCT-HT

Công văn số 4342/TCT-HT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4342/TCT-HT thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4342/TCT-HT
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 654 TTr-VP ngày 5/9/2007 của thanh tra tỉnh Hải Dương hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ấn định, truy thu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Trường hợp qua thanh tra phát hiện doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng hạch toán vào chi phí hợp lý tiền vận tải cho một số cá nhân không có hóa đơn theo quy định thì việc truy thu thuế TNDN căn cứ vào các quy định sau:

- Việc ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN căn cứ theo quy định tại Điểm 7 phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Cách xác định số tiền thuế TNDN truy thu thực hiện theo quy định tại Điểm 5 Mục II phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của Luật thuế TNDN, không thực hiện đúng những quy định về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thì tùy theo tính chất, mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh báo hoặc phạt tiền theo quy định tại Điểm 1 Mục I phần G Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

- Thuế suất thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Mục VI phần B và Mục II phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

2. Về ưu đãi thuế TNDN.

Tại Điểm 1.1 Mục IV phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm thuế: “ Các ưu đãi về thuế TNDN nêu tại Mục II, Mục III, phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ Điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ quy định trên, đối với cơ sở kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ bị ấn định thuế, truy thu thuế thì không thực hiện ưu đãi giảm thuế TNDN đối với số tiền thuế bị truy thu.

Tổng cục Thuế thông báo để Thanh tra tỉnh Hải Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS
- Lưu VT, HT (2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4342/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4342/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4342/TCT-HT thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4342/TCT-HT thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4342/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4342/TCT-HT thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4342/TCT-HT thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 23/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực