Công văn 4342/TXNK-PL

Công văn 4342/TXNK-PL năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4342/TXNK-PL 2019 thủ tục nhập khẩu hàng hóa


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4342/TXNK-PL
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Techdata Advanced Solutions (Việt Nam).
(Tòa nhà Tuổi trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 026019/TD-CV ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH Techdata Advanced Solutions (Việt Nam) về thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu k thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Do không có thông tin về hàng hóa và không có tài liệu kỹ thuật nên không có cơ sở để trả lời mã số cụ thể và thuế suất thuế nhập khẩu, về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, đề nghị Công ty tham khảo Biu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

2. Về giấy phép nhập khẩu:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 69/2018/NĐ-CP">12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ngoài ra, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Techdata Advanced Solutions (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý (để phối hợp);
- Lưu: VT, PL-T.Hương (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG

Trịnh
Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4342/TXNK-PL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4342/TXNK-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4342/TXNK-PL

Lược đồ Công văn 4342/TXNK-PL 2019 thủ tục nhập khẩu hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4342/TXNK-PL 2019 thủ tục nhập khẩu hàng hóa
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4342/TXNK-PL
Cơ quan ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu
Người ký Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4342/TXNK-PL 2019 thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Lịch sử hiệu lực Công văn 4342/TXNK-PL 2019 thủ tục nhập khẩu hàng hóa

  • 24/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực