Công văn 4343/TCT-CS

Công văn số 4343/TCT-CS về việc khấu hao nhanh TSCĐ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4343/TCT-CS khấu hao nhanh TSCĐ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4343/TCT-CS
V/v: khấu hao nhanh TSCĐ.

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Thông tin di động.

Trả lời công văn số 3296/KTTKTC ngày 14/8/2007 của Công ty Thông tin di động về khấu hao nhanh tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 13 Mục III Chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

''2 – Phưong pháp khấu hao đường thẳng:

TSCĐ  tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu  hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải,  dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

3. Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ  mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao...

4. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ đó ''.

Căn cứ các quy định trên, các vướng mắc của Công ty Thông tin di động về khấu hao nhanh tài sản cố định được giải đáp như sau:

- Trường hợp Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì được trích khấu hao nhanh đối với những TSCĐ theo quy định đã đăng ký trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, bao gồm TSCĐ đã đưa vào sử dụng và TSCĐ mới tăng trong năm tài chính, nhưng phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Nếu trong năm tài chính, Công ty kinh doanh không có lãi thì Công ty không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao TSCĐ theo mức bình thường của phương pháp đường thẳng như đã đăng ký.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thông tin di động biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4343/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4343/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4343/TCT-CS khấu hao nhanh TSCĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4343/TCT-CS khấu hao nhanh TSCĐ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4343/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4343/TCT-CS khấu hao nhanh TSCĐ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4343/TCT-CS khấu hao nhanh TSCĐ

             • 23/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực