Công văn 4343/VPCP-KGVX

Công văn 4343/VPCP-KGVX năm 2018 về kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4343/VPCP-KGVX 2018 kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4343/VPCP-KGVX
V/v kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc kiện toàn, củng c hệ thng thư viện công cộng trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thư viện công cộng hiện nay trên tất cả các mặt hoạt động, đề xuất cụ thể việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng theo tinh thần và yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2018.

2. Các địa phương trong cả nước chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng chủ trương, kế hoạch kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng của địa phương mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TCCV, QHĐP, PL;
- Lưu:
VT, KGVX(3), PMC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4343/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4343/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4343/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 4343/VPCP-KGVX 2018 kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4343/VPCP-KGVX 2018 kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4343/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4343/VPCP-KGVX 2018 kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4343/VPCP-KGVX 2018 kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng

             • 11/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực