Công văn 4345/TCT-CS

Công văn số 4345/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4345/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 4345/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN đối với hệ thống quỹ TDND

Hà Nội, ngày  23  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:  Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.

Trả lời công văn số 228/CV-HHQTD ngày 27/09/2007 của Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 46 Mục VIII Phần B Phụ lục A Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư thì ''hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân'' được xếp vào Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Tại Khoản 1 a Điều 34 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 04/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: ''Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với hợp tác xã được thành lập tại địa bàn không thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và không thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.”

Tại Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

''Được miễn thuế 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư”

Căn cứ vào các quy định nêu trên quỹ tín dụng nhân dân thành lập theo luật hợp tác xã mới thành lập thì được hưởng ưu đãi miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo; thuế suất 20% được áp dụng trong 10 năm. Ngoài ra, nếu các quỹ tín dụng nhân dân được thành lập tại địa bàn thuộc danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn thuộc danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn tùy thuộc vào mức độ đáp ứng các Điều kiện ưu đãi đầu tư; nếu các quỹ tín dụng nhân dân có dự án đầu tư mở rộng thì cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 36 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP.

2. Chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ tín dụng nhân dân nêu tại Điểm 1 công văn này đã quy định rõ trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và có hiệu lực cho kỳ tính thuế năm 2007.

Đối với đề nghị giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các quỹ tín dụng nhân dân của Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân là chưa phù hợp với quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4345/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4345/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4345/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4345/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4345/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4345/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4345/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

           • 23/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực