Công văn 4345/TXNK-CST

Công văn 4345/TXNK-CST năm 2017 về hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4345/TXNK-CST 2017 hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4345/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bc Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1061/HQBN-NV ngày 21/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 29/6/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8920/TCHQ-TXNK giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, các chứng từ, giao dịch có liên quan của lô hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Kết quả kiểm tra xác định hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có nguồn gốc nhập khẩu đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế theo quy định; hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế đáp ứng các điều kiện theo quy định (trừ điều kiện về mã loại hình) thì Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh xem xét xử lý thuế cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý thuế nêu trên. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thấy không đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế thì thông báo cho doanh nghiệp biết.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4345/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4345/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4345/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4345/TXNK-CST 2017 hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4345/TXNK-CST 2017 hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4345/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4345/TXNK-CST 2017 hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4345/TXNK-CST 2017 hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu

             • 07/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực