Công văn 4347/VPCP-KG

Công văn số 4347/VPCP-KG do Văn phòng Chính phủ ban hành về việc sửa đổi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006

Nội dung toàn văn Công văn 4347/VPCP-KG sửa đổi NĐ 49/2006/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4347/VPCP-KG
V/v Sửa đổi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2721/BTNMT-BVMT ngày 13 tháng 7 năm 2007 về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ KTTH, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4347/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4347/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4347/VPCP-KG

Lược đồ Công văn 4347/VPCP-KG sửa đổi NĐ 49/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4347/VPCP-KG sửa đổi NĐ 49/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4347/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4347/VPCP-KG sửa đổi NĐ 49/2006/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4347/VPCP-KG sửa đổi NĐ 49/2006/NĐ-CP

             • 06/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực