Công văn 4349/BCT-TTTN

Công văn 4349/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4349/BCT-TTTN 2021 cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/BCT-TTTN
V/v hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các địa phương được thuận lợi, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương tham khảo các văn bản liên quan sau đây trong quá trình đề xuất, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (nếu cần thiết), cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Giá năm 2012: “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh”.

Ngoài ra, tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm theo): “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bao gồm: lương thực; thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...; các dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...); chứng khoán; bưu chính; viễn thông; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa; khám - chữa bệnh; tang lễ...”. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND cấp tỉnh quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động.

Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tập quán tiêu dùng tại địa phương để đề xuất, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành danh mục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (nếu cần thiết) cho phù hợp.

Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4349/BCT-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4349/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2021
Ngày hiệu lực21/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(02/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4349/BCT-TTTN

Lược đồ Công văn 4349/BCT-TTTN 2021 cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4349/BCT-TTTN 2021 cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4349/BCT-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành21/07/2021
        Ngày hiệu lực21/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (02/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4349/BCT-TTTN 2021 cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4349/BCT-TTTN 2021 cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu

              • 21/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực