Công văn 4349/BVHTTDL-TV

Công văn 4349/BVHTTDL-TV năm 2016 phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong cơ sở giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4349/BVHTTDL-TV phối hợp triển khai báo cáo thống kê thư viện trong cơ sở giáo dục 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/BVHTTDL-TV
V/v phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, thông tin, s liệu về thư viện trong các cơ sở giáo dục là một nội dung trong chế độ báo cáo thống kê hàng năm áp dụng đối với bộ, ngành. Những năm qua, chế độ báo cáo này chưa được triển khai toàn diện, số liệu tách rời riêng lẻ, chưa chính xác do hệ thống báo cáo chưa đồng bộ, công tác thống kê chưa được quan tâm, hơn nữa việc báo cáo được giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổng hợp trong khi đối tượng báo cáo thống kê là các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong hệ thống báo cáo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo cũng chưa có nội dung này.

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thiết thực của văn bản khi ban hành, căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch gửi hồ sơ và trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm giáo dục mầm non và giáo dục nghề nghiệp). (Bản phụ lục và các Biu mu s 01, 02, 03 kèm theo).

2. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn, vào ngày 15 tháng 01 hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cung cấp thông tin báo cáo thống kê theo Biểu mẫu s 03.N/BCB-VHTTDL gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các biểu mẫu báo cáo cơ sở (01/CS) và báo cáo tổng hợp (02/TH) tới các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Để công tác phối hợp đạt được kết quả thiết thực và hỗ trợ có hiệu quả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tiếp nhận các ý kiến, khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thống nhất cách giải quyết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào to phối hp triển khai thực hiện góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục và xây dựng cơ sở dữ liu thông tin, thống kê về hoạt động của hệ thống thư viện Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ (để báo cáo);
- Thứ tr
ưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT; Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TV, TS.15

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4349/BVHTTDL-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4349/BVHTTDL-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4349/BVHTTDL-TV phối hợp triển khai báo cáo thống kê thư viện trong cơ sở giáo dục 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4349/BVHTTDL-TV phối hợp triển khai báo cáo thống kê thư viện trong cơ sở giáo dục 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4349/BVHTTDL-TV
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4349/BVHTTDL-TV phối hợp triển khai báo cáo thống kê thư viện trong cơ sở giáo dục 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4349/BVHTTDL-TV phối hợp triển khai báo cáo thống kê thư viện trong cơ sở giáo dục 2016

           • 27/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực