Công văn 4358/UBND-VX

Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 tuyên truyền Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4358 /UBND-VX
Về tuyên truyền, tham dự Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020", Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3980/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 về tổ chức Triển lãm nêu trên. Nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biên giới biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn và tổ chức các đoàn đến tham quan Triển lãm nêu trên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, huy động các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức cho học sinh, sinh viên đến tham quan Triển lãm nêu trên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức, tiếp nhận và hướng dẫn cho các đoàn tham quan Triển lãm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Ha) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4358/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4358/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4358/UBND-VX

Lược đồ Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 tuyên truyền Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 tuyên truyền Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4358/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 tuyên truyền Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4358/UBND-VX năm 2013 tuyên truyền Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa Hồ Chí Minh

             • 19/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực