Công văn 4360/TCT-PCCS

Công văn số 4360/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 4360/TCT-PCCS xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4360/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế xây dựng 91
(112A Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
 

Trả lời công văn ngày 26/10/2005 của Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng 91 hỏi về việc xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCKT/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; căn cứ quy trình sản xuất và các quy định về chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước”.

- Tại Điểm 7 Mục V Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tư vấn pháp luật, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ”.

- Tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì:

- Trường hợp Công ty là cơ sở mới thành lập có các hoạt động đầu tư thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, cầu đường, công trình điện, công trình cấp thoát nước, san lấp mặt bằng nếu không thuộc danh mục A ngành nghề ưu đãi đầu tư thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN như cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư (miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo – Điểm 1.1. Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC).

- Trường hợp Công ty có các hoạt động tư vấn lập báo cáo tiền khả thi, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, lập báo cáo đầu tư thuộc hoạt động tư vấn đầu tư nằm trong danh mục A ngành nghề ưu đãi đầu tư và Công ty sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo.

- Các hoạt động khác của Công ty không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.

Công ty phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của từng hoạt động kinh doanh để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế đối với hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4360/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4360/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2005
Ngày hiệu lực 30/11/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4360/TCT-PCCS xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4360/TCT-PCCS xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4360/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 30/11/2005
Ngày hiệu lực 30/11/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4360/TCT-PCCS xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 4360/TCT-PCCS xác định ngành nghề và thời gian ưu đãi thuế TNDN

  • 30/11/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/11/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực