Công văn 4360/TCT-TNCN

Công văn 4360/TCT-TNCN năm 2017 về điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4360/TCT-TNCN 2017 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/TCT-TNCN
V/v điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1853/CT-KK&KTT ngày 02/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng ngãi về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp của Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Gia Mạnh Tuấn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tiết a Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn:

“a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

- Tiết c Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc nộp chậm tiền thuế hướng dẫn:

“ Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

...c) Sngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.”

- Tiết a, khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế hướng dẫn:

“...Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có)”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Gia Mạnh Tuấn không phải khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý và khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp thì được tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC , KK, QLN, CNTT(TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4360/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4360/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4360/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 4360/TCT-TNCN 2017 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4360/TCT-TNCN 2017 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4360/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4360/TCT-TNCN 2017 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4360/TCT-TNCN 2017 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế

            • 25/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực