Công văn 4361/VPCP-KGVX

Công văn 4361/VPCP-KGVX năm 2020 về đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4361/VPCP-KGVX 2020 đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/VPCP-KGVX
V/v: Đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 72/BC-LĐTBXH ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết số 42/NQ-CP , Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nêu trên và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4361/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4361/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2020
Ngày hiệu lực02/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(04/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4361/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 4361/VPCP-KGVX 2020 đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4361/VPCP-KGVX 2020 đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4361/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành02/06/2020
        Ngày hiệu lực02/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (04/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4361/VPCP-KGVX 2020 đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4361/VPCP-KGVX 2020 đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19

              • 02/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực