Công văn 4369/BYT-VPB6

Công văn 4369/BYT-VPB6 năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Công văn 4369/BYT-VPB6 2019 trả lời điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/BYT-VPB6
V/v trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 5486/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai) đề nghị giải đáp việc thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 điều khoản chuyển tiếp đối với Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định: “Các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc cấp giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định qua Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của chính phủ”. Như vậy quy định này chỉ áp dụng đối với các trường hợp nộp” hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa trước ngày Nghị định số 155/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/11/2018 trong đó bao gồm cả điều kiện về nhân lực.

Xin trân trọng thông báo để Quý Văn phòng Luật sư Nguyễn Hoàng (tỉnh Đồng Nai) được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ ĐMDN-VPCP; VCCI (để tổng hợp);
- Cục KCB (để ph/hợp);
- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4369/BYT-VPB6

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4369/BYT-VPB6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4369/BYT-VPB6

Lược đồ Công văn 4369/BYT-VPB6 2019 trả lời điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4369/BYT-VPB6 2019 trả lời điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4369/BYT-VPB6
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4369/BYT-VPB6 2019 trả lời điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4369/BYT-VPB6 2019 trả lời điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực