Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH năm 2015 vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/LĐTBXH-BHXH
V/v vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2913/BHXH-CSXH ngày 06/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị có ý kiến về vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động tại thời điểm nào được thực hiện theo quy định của chính sách bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó. Đối với các trường hợp trước đây đã được giải quyết chế độ tử tuất, nay đề nghị bổ sung thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ quy định chính sách từng thời kỳ kiểm tra, xác minh nếu đủ căn cxác định thuộc diện hưởng trợ cấp thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng kể từ ngày đủ điều kiện, không bao gồm tiền lãi. Trường hợp vướng mắc, đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết lun và có văn bản gi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Đề nghBảo hiểm xã hội Vit Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ t
ởng (để báo cáo);
- Lưu: VH, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4369/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4369/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4369/LĐTBXH-BHXH vướng mắc trong việc giải quyết chế độ tử tuất 2015

              • 27/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực