Công văn 4369/TCT-CS

Công văn 4369/TCT-CS về dấu trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4369/TCT-CS dấu trên hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/TCT-CS
V/v dấu trên hóa đơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 24873/CT-HTr ngày 18/10/2011 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng không phải đóng dấu trên hóa đơn của Công ty Thông tin di động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Trường hợp Công ty Thông tin di động hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông, có sử dụng hóa đơn viễn thông đặt in thì không nhất thiết đóng dấu của người bán trên hóa đơn dịch vụ viễn thông. Cụm từ “tự in” tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với hóa đơn dịch vụ ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình cụ thể để hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4369/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4369/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2011
Ngày hiệu lực05/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4369/TCT-CS dấu trên hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4369/TCT-CS dấu trên hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4369/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/12/2011
        Ngày hiệu lực05/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4369/TCT-CS dấu trên hóa đơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4369/TCT-CS dấu trên hóa đơn

             • 05/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực