Công văn 437/TTg-KTTH

Công văn số 437/TTg-KTTH về việc ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 437/TTg-KTTH ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 437/TTg-KTTH
V/v ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1438/TTr-VPCP ngày 06 tháng 3 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1844/BKH-TH ngày 19 tháng 3 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 2999/BTC-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2008 về việc ứng dụng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước dự toán ngân sách năm 2009 cho Văn phòng Chính phủ để triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ", hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2008.

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức ứng cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2009 cho Văn phòng Chính phủ để hoàn trả số vốn đã ứng trước cho ngân sách nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Cục QTTV;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 437/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu437/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 437/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 437/TTg-KTTH ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 437/TTg-KTTH ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu437/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 437/TTg-KTTH ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"

            Lịch sử hiệu lực Công văn 437/TTg-KTTH ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ"

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực