Công văn 4371/BNN-KH

Công văn 4371/BNN-KH về Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4371/BNN-KH Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/BNN-KH
V/v: Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Tiếp theo công văn số 3940/BNN-KH ngày 15/8/2012 về việc Chiến lược dự trữ quốc gia thuốc sát trùng Chlorine đến năm 2012 và theo đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung một số vấn đề về chiến lược dự trữ quốc gia các mặt hàng thiết yếu của ngành nông nghiệp đến năm 2020 như sau:

1. Về Chiến lược dự trữ quốc gia đến 2020:

Vẫn giữ nguyên mức dự trữ quốc gia đến năm 2020 như công văn số 3505/BNN-KH ngày 29/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

- Vắc xin các loại: 10.000.000 liều

- Thuốc sát trùng phòng chống dịch bệnh gia súc: 1.000.000 lít

- Thuốc bảo vệ thực vật các loại: 600 tấn

- Hạt giống lúa: 10.000 tấn

- Hạt giống ngô: 1.500 tấn

- Hạt giống rau: 130 tấn

Riêng thuốc sát trùng cho phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, xin điều chỉnh lại số lượng từ 6.000 tấn xuống 2.000 tấn cho phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

2. Về sử dụng hàng dự trữ quốc gia:

Bộ Nông nghiệp và PTNT thường xuyên nhắc các địa phương sử dụng hàng dự trữ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, thực hiện theo đúng Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước.

Đề nghị Cục Thú y báo cáo tình hình sử dụng thuốc sát trùng dự trữ quốc gia ở các địa phương từ đầu năm tới nay; phản ánh thuận lợi, khó khăn, những tồn tại cần khắc phục để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4371/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4371/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2012
Ngày hiệu lực10/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4371/BNN-KH Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4371/BNN-KH Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4371/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Quốc Luân
        Ngày ban hành10/09/2012
        Ngày hiệu lực10/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4371/BNN-KH Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4371/BNN-KH Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp

             • 10/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực