Công văn 4371/BTP-BTTP

Công văn 4371/BTP-BTTP năm 2015 về rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4371/BTP-BTTP
V/v rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện quy định tại Điều 9, Điều 20 Luật giám định tư pháp và Điều 23 Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.

Căn cứ vào các quy định trên và danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp đã được Bộ Tư pháp đăng tải trên Cng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn/bttp, đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát lại cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

Kết quả rà soát đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 12 năm 2015 (Ghi chú: Trong văn bn gửi Bộ Tư pháp, đề nghị nêu rõ những thay đổi so với Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp đã được Bộ Tư pháp đăng tải tại địa chỉ nêu trên).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Thuộc tính Công văn 4371/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4371/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực25/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4371/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Hoàng Yến
        Ngày ban hành25/11/2015
        Ngày hiệu lực25/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4371/BTP-BTTP rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp 2015

             • 25/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực