Công văn 4371/VPCP-KGVX

Công văn 4371/VPCP-KGVX năm 2018 về đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4371/VPCP-KGVX 2018 đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/VPCP-KGVX
V/v đi tên đề án

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1412/BGDĐT-QLCL ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc đề nghị sa tên Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2025; Tờ trình số 117/TTr- BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học đến năm 2025, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên đề án nêu tại Văn bản s1412/BGDĐT-QLCL ngày 12 tháng 4 năm 2018; trong đó lồng ghép nội dung của Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học đến năm 2025 vào nội dung đề án được đổi tên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, LĐTBXH, NG, TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4371/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4371/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4371/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 4371/VPCP-KGVX 2018 đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4371/VPCP-KGVX 2018 đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4371/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4371/VPCP-KGVX 2018 đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4371/VPCP-KGVX 2018 đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

              • 11/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực