Công văn 4373/TCHQ-GSQL

Công văn số 4373/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4373/TCHQ-GSQL nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4373/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2076/HQTP-NV ngày 24/07/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và đối chiếu với 5 điều kiện quy định tại Phần II Thông tư liên tịch số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 thì việc thay đồng hồ theo ghi chú của cơ quan Đăng kiểm tại Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (số HK/006815 ngày 28/6/2007) không phải là thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng xe theo điều kiện thứ 5.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4373/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4373/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/08/2007
Ngày hiệu lực 02/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4373/TCHQ-GSQL nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4373/TCHQ-GSQL nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4373/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 02/08/2007
Ngày hiệu lực 02/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4373/TCHQ-GSQL nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Lịch sử hiệu lực Công văn 4373/TCHQ-GSQL nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

  • 02/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực