Công văn 4376/VPCP-TCCB

Công văn số 4376/VPCP-TCCB về việc soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4376/VPCP-TCCB soạn thảo Nghị định chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc khu vực công sở ngành chuyên môn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4376/VPCP-TCCB
V/v soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1831/BNV-CCVC ngày 26 tháng 6 năm 2007 về việc đưa ra khỏi chương trình công tác năm 2007 của Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan có liên quan xác định phạm vi, đối tượng điều chỉnh và dự kiến các chính sách của Chính phủ trong dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP;
 các Vụ, đơn vị: TH, CCHC, VX, KG,
 QHQT, CN, NN, NC, XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 50b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4376/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4376/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4376/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 4376/VPCP-TCCB soạn thảo Nghị định chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc khu vực công sở ngành chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4376/VPCP-TCCB soạn thảo Nghị định chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc khu vực công sở ngành chuyên môn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4376/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4376/VPCP-TCCB soạn thảo Nghị định chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc khu vực công sở ngành chuyên môn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4376/VPCP-TCCB soạn thảo Nghị định chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc khu vực công sở ngành chuyên môn

              • 07/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực