Công văn 4378/TXNK-TGHQ

Công văn 4378/TXNK-TGHQ năm 2017 về tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4378/TXNK-TGHQ 2017 tham vấn kiểm tra sau thông quan một lần hàng hóa nhập khẩu


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4378/TXNK-TGHQ
V/v tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2490/HQLS-TXNK ngày 27/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng kết quả tham vấn một lần để áp dụng cho các lần xuất nhập khẩu tiếp theo nếu đáp ứng đủ các điều kiện: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau; Thông tin, dữ liệu đ kiểm tra, xác định trị giá hải quan quan không thay đi; Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.

Kết quả tham vấn một lần được sử dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo nếu trị giá hải quan sau khi tham vn phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan hàng hóa đang xác định trị giá.”

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính do hàng hóa xuất nhập khẩu không cùng hợp đồng mua bán. Ngoài ra, hiện tại không có quy định kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

2. Về kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đối với việc áp dụng kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đã nghiên cứu, xem xét đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ-Dần (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4378/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4378/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4378/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4378/TXNK-TGHQ 2017 tham vấn kiểm tra sau thông quan một lần hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4378/TXNK-TGHQ 2017 tham vấn kiểm tra sau thông quan một lần hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4378/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4378/TXNK-TGHQ 2017 tham vấn kiểm tra sau thông quan một lần hàng hóa nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4378/TXNK-TGHQ 2017 tham vấn kiểm tra sau thông quan một lần hàng hóa nhập khẩu

            • 08/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực