Công văn 4378/VPCP-KTTH

Công văn 4378/VPCP-KTTH năm 2014 giải quyết bán tàu khi thực hiện phá sản Vinashinlines do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4378/VPCP-KTTH 2014 giải quyết bán tàu thực hiện phá sản Vinashinlines


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4378/VPCP-KTTH
V/v giải quyết bán tàu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5959/BGTVT-QLDN ngày 23 tháng 05 năm 2014 về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện phá sản Vinashinlines, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc và đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và trên cơ sở thống nhất với Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để quyết định theo thẩm quyền việc bán, thanh lý, chuyển chủ đầu tư các tàu còn lại của Vinashinlines theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, PL, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4378/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4378/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2014
Ngày hiệu lực13/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4378/VPCP-KTTH 2014 giải quyết bán tàu thực hiện phá sản Vinashinlines


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4378/VPCP-KTTH 2014 giải quyết bán tàu thực hiện phá sản Vinashinlines
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4378/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành13/06/2014
        Ngày hiệu lực13/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4378/VPCP-KTTH 2014 giải quyết bán tàu thực hiện phá sản Vinashinlines

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4378/VPCP-KTTH 2014 giải quyết bán tàu thực hiện phá sản Vinashinlines

            • 13/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực