Công văn 4378/VPCP-QHQT

Công văn số 4378/VPCP-QHQT về việc ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4378/VPCP-QHQT ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4378/VPCP-QHQT
V/v ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại văn bản số 2804/BVHTT-HTQT ngày 03 tháng 8 năm 2007 về việc ký các văn kiện hợp tác văn hóa ngày 03 tháng 8 năm 2007 về việc ký các văn kiện hợp tác văn hóa với phía In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin; tiếp theo văn bản số 926/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ trên lĩnh vực hợp tác văn hóa với phía In-đô-nê-xi-a, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thay mặt Chính phủ ta ký Nghị định hợp tác văn hóa Việt Nam - Phi-líp-pin với đại diện có thẩm quyền của Phi-líp-pin và ký Bản Ghi nhớ hợp tác văn hóa Việt Nam - In-đô-nê-xi-a với đại diện có thẩm quyền của In-đô-nê-xi-a nhân dịp Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a vào thời gian tới.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại để tiến hành ký kết các văn kiện trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
 Trần Quốc Toản, các vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4378/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4378/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4378/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4378/VPCP-QHQT ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4378/VPCP-QHQT ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4378/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4378/VPCP-QHQT ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4378/VPCP-QHQT ký các văn kiện hợp tác văn hóa với In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

              • 07/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực