Công văn 4379/TXNK-TGHQ

Công văn 4379/TXNK-TGHQ năm 2017 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4379/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4379/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3236/HQHCM-TXNK ngày 20/10/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không s dụng để áp đặt trị giá hải quan.

2. Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu một số mặt hàng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá: Thời gian va qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có một số kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá. Tuy nhiên, một số nội dung đề xuất chưa đáp ứng theo hướng dẫn tại công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục Hải quan nên Cục Thuế xuất nhập khẩu đã trả hồ sơ để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các trường hợp Tổng cục Hải quan trả hồ sơ, hoàn thiện đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu tại Danh mục theo đúng hướng dẫn tại công văn số 905/TCHQ- TXNK.

Những hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các nguồn thông tin, tài liệu theo yêu cầu tại công văn số 905/TCHQ-TXNK Cục Thuế xuất nhập khẩu sẽ thực hiện kiểm tra thông tin, dữ liệu để xem xét trong quá trình xây dựng Danh mục theo quy định.

3. Về việc xác định dấu hiệu nghi vấn, xác định trị giá hải quan: Đ nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện kiểm tra, xác định trị giá theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, công văn hướng dẫn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 và công văn số 6338/TCHQ-TXNK ngày 27/9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng kết quả tham vấn một ln để áp dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ-HằngB (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4379/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4379/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4379/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4379/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4379/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4379/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4379/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4379/TXNK-TGHQ 2017 trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         • 08/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực