Công văn 4388/BCN-CLH

Công văn số 4388/BCN-CLH về việc mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4388/BCN-CLH mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4388/BCN-CLH
V/v: Mẫu Giấy phép XNK tiền chất  sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Ngày 11 tháng 7 năm 2006, Bộ công nghiệp có Quyết định số 1792/QĐ-BCN về việc ban hành mẫu Giấy phép, Giấy phép sử dụng và Giấy phép chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất để thực hiện chung trong toàn quốc. Thực hiện Quyết định trên, từ ngày 01 tháng 8 năm 2006 mẫu Giấy phép và gia hạn nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại Quy chế “Quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp sẽ thay đổi như mẫu kèm theo.

Các Giấy phép và Giấy gia hạn nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công nghiệp đã cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 2006 không phải đổi lại và có giá trị cho đến thời hạn ghi trong Giấy phép.

Đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho Hải quan toàn quốc biết để thực hiện.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số:      /GP-BCN

Hà Nội, ngày   tháng    năm    

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU)

TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 Bộ Công nghiệp);
Xét đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại công văn số …. ngày.... tháng.... năm….. của..........

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép ....................................

Trụ sở tại......................................., điện thoại ............................ Fax .............

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......... do ......... cấp ngày............. tháng ..... năm .........

Được nhập khẩu (xuất khẩu) những tiền chất, gồm: .................

để ..............

- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu (xuất khẩu) sẽ đi qua: ..............

- Phương tiện và Điều kiện: Phải bảo đảm an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu (xuất khẩu): .................;

Điều 2. Đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày ......... tháng ......... năm ......./.

 

 

Nơi nhận:
- (Tên đơn vị xin giấy phép),
- VPTT Phòng, chống ma tuý,
- Hải quan cửa khẩu,
- Lưu: VT, CLH.
 

Bộ trưởng (hoặc người được uỷ quyền)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số:      /GP-BCN

Hà Nội, ngày   tháng    năm    

 

GIẤY PHÉP GIA HẠN NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU)

TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-CN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị cấp giấy phép gia hạn nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại công văn số.... ngày......... tháng…. năm.... của ..............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép ................

Trụ sở tại......................................., điện thoại ............... Fax................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........ do ............. cấp ngày..... tháng..... năm ....

Được tiếp tục nhập khẩu (xuất khẩu) những tiền chất còn lại, gồm: .......... của Giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) số ........ ngày ........ tháng ......... năm .......... của Bộ Công nghiệp, để ......................

- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu (xuất khẩu) sẽ đi qua: .....................

- Phương tiện và Điều kiện: Phải bảo đảm an toàn vận chuyển.

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu (xuất khẩu) bổ sung: .................;

Điều 2. Đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày ........... tháng ............. năm ............. ./.

 

 

Nơi nhận:
- (Tên đơn vị xin giấy phép),
- VPTT Phòng, chống ma tuý,
- Hải quan cửa khẩu,
- Lưu: VT, CLH.
 

Bộ trưởng (hoặc người được uỷ quyền)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4388/BCN-CLH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4388/BCN-CLH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2006
Ngày hiệu lực04/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4388/BCN-CLH

Lược đồ Công văn 4388/BCN-CLH mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4388/BCN-CLH mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4388/BCN-CLH
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành04/08/2006
        Ngày hiệu lực04/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4388/BCN-CLH mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4388/BCN-CLH mẫu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

             • 04/08/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/08/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực