Công văn 439/TLĐ

Công văn 439/TLĐ năm 2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 439/TLĐ 2020 đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn 2021 2025


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/TLĐ
Về việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- Các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có công văn số 879/TLĐ về việc khảo sát nhu cầu đầu tư đến năm 2025, định hướng đến 2030. Đến nay, Tổng Liên đoàn đã nhận được báo cáo của các đơn vị về hiện trạng cơ sở nhà đất, tài sản trên đất; nhu cầu đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp; nhu cầu đầu tư dự án mới. Để có cơ sở trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị các đơn vị bổ sung thêm các nội dung sau:

- Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Các dự án đề xuất mới giai đoạn trung hạn 2021-2025: Dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp; dự án xây mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đơn vị tổng hợp kế hoạch trung hạn 2021-2025 theo phụ lục 1 đính kèm và gửi về Ban Tài chính Tổng Liên đoàn trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (file điện tử gửi vào địa chỉ email: [email protected]).

Tổng Liên đoàn thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐCT(để b/c);
- Lưu VT, Ban TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP DỰ KIẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT

Tên dự án

Địa đim xây dựng

Dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp/ dự án xây mới

Dự kiến tổng mức đầu tư

Dự kiến nguồn vốn (tỷ đồng)

Ngân sách địa phương

Tài chính tích lũy công đoàn của TLĐ

Tài chính tích lũy công đoàn của đơn vị

Vốn hp pháp khác

A

Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Các dự án đề xuất mới trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

I

Khối Quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối Giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Khối Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Khối Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Khối Thiết chế

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Khối Nhà khách

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Khối khách sạn

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Các công trình khác

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 439/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu439/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2020
Ngày hiệu lực15/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(03/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 439/TLĐ

Lược đồ Công văn 439/TLĐ 2020 đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn 2021 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 439/TLĐ 2020 đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn 2021 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu439/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýPhan Văn Anh
        Ngày ban hành15/05/2020
        Ngày hiệu lực15/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (03/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 439/TLĐ 2020 đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn 2021 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 439/TLĐ 2020 đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn 2021 2025

              • 15/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực