Công văn 4394/VPCP-KGVX

Công văn 4394/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4394/VPCP-KGVX thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4394/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và đchuẩn bị cho Chính phủ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, Văn phòng Chính phủ đề nghị:

1. Các bộ, cơ quan, địa phương chưa ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ cần khẩn trương ban hành Chương trình, Kế hoạch và gửi cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

2. Các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP quý II năm 2016 của bộ, ngành, địa phương mình, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng hạn theo quy định tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP (trước ngày 15 tháng 6 năm 2016).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP quý II năm 2016, trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c)
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, Vụ: TKBT, TH, PL, KTN, KTTH, QHQT, TCCV, V.I, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4394/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4394/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4394/VPCP-KGVX thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4394/VPCP-KGVX thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4394/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4394/VPCP-KGVX thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4394/VPCP-KGVX thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016

             • 06/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực