Công văn 4397/CT-TTHT

Công văn 4397/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4397/CT-TTHT thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4397/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
Địa chỉ: 54 Trần Khánh Dư, Quận 1
Mã số thuế: 0303081142

Trả lời văn thư số 16/16 ngày 20/04/2016 của Quý Viện về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

...”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điều 9 quy định:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

...

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;

...”

+ Tại Điều 11 quy định:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Quý Viện theo trình bày có thực hiện dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp tại Việt Nam; điều tra hiện trạng bảo quản cà phê tại tỉnh Đắc Lắc - Việt Nam cho 2 đối tác nước ngoài thì khi thu tiền trước hoặc dịch vụ hoàn thành Viện lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Viện biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 3;
- Lưu: VT, TTHT.
922 - 12017/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4397/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4397/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4397/CT-TTHT thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4397/CT-TTHT thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4397/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4397/CT-TTHT thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4397/CT-TTHT thuế dịch vụ khảo sát hiện trạng sử dụng máy nông nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 17/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực