Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về quỹ tiền lương thực hiện 2014 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL quỹ tiền lương 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Biên


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương thực hiện 2014 của công ty TNHH một thành viên thuộc UBND tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 1680/SLĐTB&XH-LĐTL ngày 07/10/2015 của quý Sở về quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm chủ sở hữu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì chủ sở hữu có trách nhiệm tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đi với viên chức quản lý công ty thuộc quyền quản lý chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề. Căn cứ vào quy định nêu trên, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chưa phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý năm 2014 trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm chủ sở hữu là chậm so với quy định.

2. Theo quy đnh tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của viên chức quản lý được xác định trên cơ sở lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân thực hiện. Trong đó, mức tiền lương bình quân gắn với năng suất lao động (tính theo tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương hoặc theo tổng sản phẩm thực tế tiêu thụ) và lợi nhuận thực hiện trong năm so với năm trước liền kề.

3. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXHĐiểm b, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH thì đối với công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng hoặc công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ thực hiện. Mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động được xác định bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề và điều chỉnh (tăng hoặc giảm) theo mức tăng hoặc giảm năng suất lao động tính theo khối lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề; khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ thực hiện không thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách bng mức lương cơ bản.

Đnghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào quy định nêu trên, khẩn trương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý và có ý kiến đối với quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm chủ sở hữu theo quy định, đồng thời tổng hợp gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định để theo dõi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Phạm Minh Huân (để b/c);
-
Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4398/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL quỹ tiền lương 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL quỹ tiền lương 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4398/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL quỹ tiền lương 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4398/LĐTBXH-LĐTL quỹ tiền lương 2014 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Biên

           • 28/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực