Công văn 4399/TCT-QLN

Công văn 4399/TCT-QLN năm 2015 về không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4399/TCT-QLN không tính tiền chậm nộp 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4399/TCT-QLN
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5362/CT-QLCCN ngày 06/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc không tính tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đến ngày 20/08/2015 Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất hết thời hạn gia hạn số thuế còn nợ nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư thanh toán bằng vốn NSNN theo điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định:

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất nêu tại Công văn số 5362/CT-QLCCN ngày 06/10/2015 (nêu trên) thuộc đối tượng được tiếp tục giải quyết không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Phi Vân Tuấn (b/c);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4399/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4399/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2015
Ngày hiệu lực23/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4399/TCT-QLN không tính tiền chậm nộp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4399/TCT-QLN không tính tiền chậm nộp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4399/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành23/10/2015
        Ngày hiệu lực23/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4399/TCT-QLN không tính tiền chậm nộp 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4399/TCT-QLN không tính tiền chậm nộp 2015

           • 23/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực