Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc 2015


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4400/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
(S146 Lý Thái Tổ, thành phQuy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 183/CTN-HC ngày 04/9/2015 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc xem xét và hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, theo đó, kể từ ngày này, người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hp đồng lao động ở doanh nghiệp đó; người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc cho mình theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động. Khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian tại doanh nghiệp sau khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản theo phương án sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều này, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động đối với thời gian người lao động làm việc thực tế cho mình và trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc thực tế tại doanh nghiệp trước khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, kể cả thời gian làm việc ti các khu vực nhà nước được tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

3. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 thì kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm công văn số 183/CTN-HC thì khi ông Ban thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật với Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định thì Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi vic cho ông Ban đối với thời gian ông Ban làm việc tại công ty và thời gian làm việc tại Công ty Cấp thoát nước Bình Định (trước khi cổ phần hóa thành công ty cổ phần); nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kinh phí hoạt động của công ty.

Đối với thời gian ông Ban làm việc tại Ban quản lý dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn (là đơn vị do y ban nhân dân tỉnh Bình Định thành lập theo Quyết định số 3238/QĐ-UB ngày 14/11/1997) thì Ban quản lý dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Ban theo Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994 và các văn bản hướng dẫn.

Về việc chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Ban công tác tại các đơn vị trước tháng 01/1996 do Công ty xuất nhập khẩu Bình Định chi trả theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994 và Nghị định số 198-CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Phạm Minh Huân (để b/c);
-
Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định;
-
Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4400/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4400/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4400/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc 2015

         • 28/10/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/10/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực