Công văn 4400/TXNK-CST

Công văn 4400/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4400/TXNK-CST 2017 vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu


TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4400/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trả lời công văn số 1103/HQHNN-NV ngày 25/10/2017 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế với hàng hóa thuế doanh nghiệp chế xuất gia công lại, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “...Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công...”.

Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại phải chịu thuế xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sn phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51 % giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.

d) Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu trở lại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đi với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sn phẩm gia công nhập khẩu”.

Tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu”.

Tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”

Căn cứ các quy định nêu trên, sản phẩm sau khi gia công nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất trở lại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm gia công nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp thuê gia công đã nộp thuế nhập khẩu cho sản phẩm gia công nhn lại từ doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu sản phẩm, thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp nếu hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả li để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4400/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4400/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4400/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4400/TXNK-CST 2017 vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4400/TXNK-CST 2017 vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4400/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4400/TXNK-CST 2017 vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4400/TXNK-CST 2017 vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu

            • 09/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực