Công văn 4400/VPCP-DMDN

Công văn 4400/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4400/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4400/VPCP-DMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Xây dựng.

Về báo cáo của VCCI tại công văn số 0867/PTM-KHTH ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 5 năm 2021 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các kiến nghị của các doanh nghiệp do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam tổng hp về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình được nêu tại Báo cáo số 0867/PTM-KHTH ngày 10 tháng 6 năm 2020 nêu trên; gửi Bộ Tư pháp kết quả nghiên cứu và phương án xử lý trước ngày 09 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế và cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

các Vụ: KTTH, PL, CN, KGVX,
Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4400/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4400/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2021
Ngày hiệu lực02/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(13/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4400/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 4400/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4400/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4400/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành02/07/2021
        Ngày hiệu lực02/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (13/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4400/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4400/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

              • 02/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực