Công văn 4401/TCHQ-GSQL

Công văn số 4401/TCHQ-GSQL ngày 10/09/2003 của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị

Nội dung toàn văn Công văn 4401/TCHQ-GSQL yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4401/TCHQ-GSQL
V/v yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, c/cụ hỗ trợ đã được trang bị

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
- Cục trưởng cục Điều tra chống buôn lậu;

 

Để từng bước hiện đại hoá quản lý hải quan, trước mắt là hiện đại hoá công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, những năm qua Tổng cục Hải quan đ∙ chỉ đạo mua sắm các loại máy móc, các loại phương tiên, công cụ hỗ trợ.

Đến nay, Căn cứ nhiệm vụ Nhà nước giao, những vấn đề Hội nhập kinh tế quốc tế có liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan, đối chiếu với kết quả hiện đại hoá của ngành trong thời gian qua, xét thấy chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Để nhanh chóng hiện đại hoá quản lý hải quan nhằm đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức xức có liên quan đến công tác hải quan trong việc thực hiện chủ trương Hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng cục Hải quan tiếp tục có chủ trương mới về hiện đại hoá quản lý hải quan và thành lập Ban chỉ đạo hiện đại hoá quản lý hải quan.

Trước khi thực hiện việc xây dựng Đề án hiện đại hoá từ nay đến năm 2010 và tiến hành thực hiện việc Hiện đại hoá trong năm nay và trong năm 2004 của Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể, chính xác các loại máy móc, phương tiện, công cụ hỗ trợ đ∙ mua sắm trong những năm qua (Có mẫu kèm theo).

Đặc biệt là các loại sau đây:

- Máy soi hàng hoá, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện (di động, cố định)

- Máy ngửi ma tuý- chất nổ.

- Camera quan sát.

- Cân ô tô.

- Tầu cao tốc, bobo.

- Các loại công cụ hỗ trợ cho:

+ Công tác kiểm tra hàng hoá,

+ Công tác kiểm soát chống buôn lậu.

Nội dung báo cáo nêu rõ:

- Số lượng chất lượng (Cũ, mới; Còn sử dụng được, không sử dụng được chưa sử dụng; Lý do). Tác dụng của các loại máy soi di động, máy ngửi ma tuý (Số vụ phát hiện, lượng hàng cấm phát hiện, tên loại hàng cấm; Biên bản vi phạm số........... ngày..... tháng..... năm.......).

- Thời gian mua sắm từng loại máy, nguồn tiện, nguyên giá, người bán/đơn vị bán và địa chỉ.

- Kiến nghị L∙nh đạo Tổng cục hải quan về các việc làm cụ thể để chủ trương Hiện đại hoá quản lý Hải quan của Bộ, Tổng cục hải quan thực sự có hiệu quả.

Báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 20 tháng 9 năm 2003 (Qua Ban chỉ đạo Hiện đại hoá quản lý hải quan).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đăng Văn Tạo

 

Mẫu báo cáo tổng hợp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục hải quan tỉnh, thành phố
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

Ngày..... tháng..... năm 2003

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

(Gửi kèm công văn số 4401/TCHQ-GSQL nguy 10/9/2003)

TT

Tên thiết bị/Model

*

Số xeri

**

Thời gian đưa vuo sử dụng

***

Đơn vị sử dụng

Hiện trạng

****

Tác dụng

*****

Người bán/đơn vị bán

******

Nguyên giá Tr Việt Nam Đ

*******

Ghi chú

********

1

Máy soi cố định/Controlix 2E

23021993

26/4/1994

SB. Tân Sơn Nhất

SD

PH

Công ty Vietronix

1.000

 

2

Máy ngửi ma tuý/IONSCAN350

348578

24/5/1995

SB. Nội Bài

HCS

PH

 

 

hỏng bộ nguồn...

3

Câmera quan sát/Sony

K

15/3/1995

SB. Tân Sơn Nhất

TL

KPH

 

 

Số đầu cam ít, hỏng nặng...

...

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tầu cao tốc/GRIP

HQ25

2/7/1994

Hải đội I cục ĐTCBL

SD

PH

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO CỤC

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

Ghi chú:

ở cột “số Xeri” ghi rõ tên thiết bị/ghi rõ Model thiết bị. Ghi rõ số xeri  nếu có, ghi số hiệu (đối với tầu, bo bo), Ghi K nếu không có số

ở cột “thời gian đưa vào sử dụng” ghi ngày của biên bản bàn giao thiết bị.

ở cột “Hiện trạng”:          Ghi: SD nếu Th.bị đang được sử dụng.

HCS nếu Th. bị đang hỏng, chờ sửa chữa.

TL nếu thiết bị đang làm thủ tục thanh lý.

CSD nếu thiết bị đ∙ bàn giao nhưng chưa sử dụng.

ở cột “Tác dụng”:           Ghi PH nếu thiết bị phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị

KPH nếu thiết bị không phù hợp với yêu cầu của đơn vị.

ở cột “Người bán”: ghi tên công ty trực tiếp ký hợp đồng  bán hàng hoặc nhập uỷ thác.

ở cột “Nguyên giá” ghi giá trị nguyên giá tại thời điểm bàn giao, theo sổ kế toán.

ở cột “Ghi chú” ghi các nội dung khác như lý do chưa sử dụng, thiết bị, số vụ phát hiện hàng cấm, tên hàng cấm bị phát hiện, biên bản vi phạm số ..ngày tháng năm và các nội dung khác để giải thích cho nội dung các cột. Mỗi thiết bị ghi một dòng theo từng nhóm thiết bị nêu trong công văn.

Các số liệu trong bảng ghi là thí dụ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4401/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4401/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2003
Ngày hiệu lực10/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4401/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4401/TCHQ-GSQL yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4401/TCHQ-GSQL yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4401/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành10/09/2003
        Ngày hiệu lực10/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4401/TCHQ-GSQL yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4401/TCHQ-GSQL yêu cầu báo cáo về máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị

             • 10/09/2003

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2003

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực