Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL

Công văn số 4402/LĐTBXH-LDVL về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4402/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Trả lời công văn số 452/CV.NHNT.TCCB-ĐT ngày 19/11/2007 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 3 Mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thì đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (bao gồm cả người lao động đang làm việc tại các đơn vị thành viên trong và ngoài nước).

Người lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động thì vẫn có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp nên thuộc đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP khi thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Riêng đối với người lao động được cử sang công tác có nhiệm kỳ ở các liên doanh và các công ty cổ phần có vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thuộc đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi vì những người lao động này đang thực hiện hợp đồng lao động với người sử dụng lao động không phải là đơn vị thành viên của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nên không có tên trong danh sách thường xuyên của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp. Đối với các trường hợp đặc biệt, đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nghiên cứu xây dựng phương án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao động đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để tính mua cổ phần với giá ưu đãi được thực hiện theo khoản 4, khoản 5 mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc tính thời gian làm việc của người lao động căn cứ vào hồ sơ gốc được lưu giữ tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Các trường hợp người lao động cung cấp các nội dung khác với hồ sơ gốc thì phải có đủ căn cứ pháp lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu: VT; Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4402/LĐTBXH-LDVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4402/LĐTBXH-LDVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành22/11/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4402/LĐTBXH-LDVL thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước được tính mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động

           • 22/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực