Công văn 4402/VPCP-QHQT

Công văn số 4402/VPCP-QHQT về việc danh mục dự án đề nghị SIDA (Thụy Điển) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4402/VPCP-QHQT danh mục dự án đề nghị SIDA tài trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4402/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án đề nghị SIDA (Thụy Điển) tài trợ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5018/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2007) và ý kiến của Bộ Nội vụ (công văn số 1558/BNV-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2007); Bộ Tài chính (công văn 6741/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 5 năm 2007); Bộ Ngoại giao (công văn số 1821/BNG-CÂu2 ngày 31 tháng 5 năm 2007) về việc trình danh mục dự án đề nghị SIDA Thụy Điển tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa dự án "Tiếp tục phát triển Thống kê Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Cải cách hành chính" vào danh mục các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Thụy Điển. Tổng kinh phí dự án là 18,3 triệu SEK trong đó viện trợ không hoàn lại của SIDA là 15 triệu SEK, vốn đối ứng tương đương 3,3 triệu SEK. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm (2007-2010) với cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án cấp phát ngân sách hành chính sự nghiệp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,  Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4402/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4402/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4402/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4402/VPCP-QHQT danh mục dự án đề nghị SIDA tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4402/VPCP-QHQT danh mục dự án đề nghị SIDA tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4402/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/08/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4402/VPCP-QHQT danh mục dự án đề nghị SIDA tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4402/VPCP-QHQT danh mục dự án đề nghị SIDA tài trợ

              • 08/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực