Công văn 4408/TCT-KK

Công văn 4408/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4408/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam 2015


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4408/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán Cng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 65862/CT-KK&KTT ngày 08/10/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế đối với Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3b Mục II Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 14159/BTC-TCT ngày 07/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán Cộng hòa Haiti tại Việt Nam;

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam bao gồm cả các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước thời điểm Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam được cấp mã số thuế để phục vụ hoạt động của Đại sứ quán mà các hóa đơn này không ghi mã số thuế của đơn vị mua hàng nhưng có đầy đủ các chỉ tiêu khác theo quy định. Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn số 65862/CT-KK&KTT ngày 08/10/2015, cụ thể:

Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam được xem xét hoàn thuế đối với tất cả những hóa đơn phát sinh trước thời điểm được cấp mã số thuế, không ghi mã số thuế nhưng đầy đủ các chỉ tiêu khác theo quy định. Đối với những hóa đơn GTGT mua hàng hóa dịch vụ từ khi Đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam được cấp mã số thuế thì thực hiện theo đúng quy định về hóa đơn chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Lễ tân Nhà nước (BNG);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK 2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4408/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4408/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2015
Ngày hiệu lực23/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4408/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4408/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4408/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành23/10/2015
        Ngày hiệu lực23/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4408/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4408/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đại sứ quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Việt Nam 2015

            • 23/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực