Công văn 4408/TCT-TNCN

Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu do do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4408/TCT-TNCN
V/v chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1940/CT-TNCN ngày 08/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc về chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 quy định:

"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời gian sử dụng đất."

- Tại điểm c, khoản 4, Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án… Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp UBND huyện Cần Đước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN 015019 gồm thửa đất số 2526, 2524 tờ bản đồ số 3, tổng diện tích 3.523 m2 và công trình xây dựng trên đất khác cho ông Thái Hùng Việt, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không ghi đồng sở hữu của các thành viên trong Cơ sở gia công sản xuất giấy Tân Phước (gồm ông Thái Hùng Việt, ông Nguyễn Thanh Dương và ông Nguyễn Thành Chung) thì khi ông Thái Hùng Việt làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Cơ sở gia công sản xuất giấy Tân Phước do ông Nguyễn Thanh Dương đại diện làm chủ cơ sở, ông Thái Hùng Việt phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Cần Đước trao đổi với Phòng địa chính huyện để xác định lại thông tin về việc chuyển nhượng và giá đất tính thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông Thái Hùng Việt cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4408/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4408/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4408/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVi Văn Doanh
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4408/TCT-TNCN năm 2013 chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu

            • 16/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực