Công văn 441/TTg-DK

Công văn số 441/TTg-DK về việc hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 441/TTg-DK hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 441/TTg-DK
V/v Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn số 606/DKVN-HĐQT ngày 30/1/2007; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2023/BKH-GSĐT ngày 28/3/2007 về Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý phê chuẩn Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 giữa Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Công ty SK (Hàn Quốc).

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 cho tổ hợp Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Công ty SK theo quy định của Luật Dầu khí.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, CN, TM, QP, TNMT, TP và NHNN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh(21)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 441/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu441/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2007
Ngày hiệu lực09/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 441/TTg-DK

Lược đồ Công văn 441/TTg-DK hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 441/TTg-DK hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu441/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/04/2007
        Ngày hiệu lực09/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 441/TTg-DK hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05

             Lịch sử hiệu lực Công văn 441/TTg-DK hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05

             • 09/04/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/04/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực