Công văn 4415/TCHQ-VNACCS

Công văn 4415/TCHQ-VNACCS năm 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC về tờ khai xuất nhập khẩu và giám sát hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4415/TCHQ-VNACCS 2014 vướng mắc 22/2014/TT-BTC tờ khai xuất nhập khẩu giám sát hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/TCHQ-VNACCS
V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Thông tư 22/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/4/2014 và Quyết định 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được Hệ thống phân luồng xanh

a) Tờ khai xuất khẩu sử dụng mã tạm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo "Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến" và đề nghị chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất tại "Phần ghi chú", tờ khai nhập khẩu không hỗ trợ việc khai báo vận chuyển kết hợp mà người khai hải quan đề nghị chuyển cửa khẩu tại "Phần ghi chú" được Hệ thống tự động phân luồng xanh, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai giao cho một hoặc một nhóm công chức rà soát thông tin trên Hệ thống e-Customs. Căn cứ thông tin hàng hóa và đề nghị chuyển cửa khẩu ghi nhận tại "Phần ghi chú" của tờ khai, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện như sau:

a1) Trường hợp hàng hóa được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP: Thay đổi cửa khẩu xuất hàng của tờ khai hàng hóa xuất khẩu trên Hệ thống e-Customs tương ứng với đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan) thông qua chức năng F. Chuyển địa điểm giám sát).

a2) Trường hợp hàng hóa không đáp ứng các điều kiện chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP: công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn người khai thực hiện thủ tục hủy tờ khai và khai lại tờ khai theo đúng quy định về địa điểm đăng ký tờ khai khi người khai hải quan có yêu cầu.

b) Xử lý khi phát hiện các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng xanh vi phạm các quy định quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành:

b1) Trường hợp hàng hóa chưa qua khu vực giám sát hải quan: thực hiện can thiệp đột xuất theo quy định tại khoản IV Mục 1 Phần I quy trình ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ.

b2) Trường hợp hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan: công chức được giao nhiệm vụ chuyển ngay thông tin về lô hàng cho bộ phận kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu và quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

c) Xác định trị giá tính thuế đối với tờ khai luồng xanh: Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn bằng văn bản riêng.

2. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Trong thời gian Hệ thống e-Customs hoạt động còn chưa ổn định (chạy chậm, chập chờn…), để đảm bảo tránh ách tắc trong việc xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo đề nghị của người khai hải quan, trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container, công chức bước 4 ngoài việc in tờ khai và xác nhận theo quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ lập Bảng kê số hiệu container của tờ khai, ký tên, đóng dấu công chức trên Bảng kê giao người khai hải quan xuất trình tại khu vực giám sát hải quan.

Công chức giám sát tại khu vực giám sát hải quan căn cứ Bảng kê số hiệu container có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và các chứng từ theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC để quyết định cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát. Sau khi Hệ thống e-Customs hoạt động ổn định và thông suốt, công chức giám sát được giao nhiệm vụ cập nhật thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát vào Hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VNACCS (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4415/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4415/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực23/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4415/TCHQ-VNACCS 2014 vướng mắc 22/2014/TT-BTC tờ khai xuất nhập khẩu giám sát hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 4415/TCHQ-VNACCS 2014 vướng mắc 22/2014/TT-BTC tờ khai xuất nhập khẩu giám sát hàng hóa
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu4415/TCHQ-VNACCS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýVũ Ngọc Anh
     Ngày ban hành23/04/2014
     Ngày hiệu lực23/04/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4415/TCHQ-VNACCS 2014 vướng mắc 22/2014/TT-BTC tờ khai xuất nhập khẩu giám sát hàng hóa

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4415/TCHQ-VNACCS 2014 vướng mắc 22/2014/TT-BTC tờ khai xuất nhập khẩu giám sát hàng hóa

          • 23/04/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/04/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực